ทช. ร่วมจัดนิทรรศการ สนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. ทช. ร่วมจัดนิทรรศการ สนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.
132 view

     วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 นครศรีธรรมราช และโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมจัดนิทรรศการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ชื่อบูธ 30 ปี อพ.สธ. ทะเลไทย ประโยชน์เพื่อปวงชน เพื่อจัดแสดงกิจกรรมที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการสาธิตการใช้ประโยชน์จากต้นจากซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง