ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
405 view

     วันที่ 6–8 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย และความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสัตว์ทะเลมีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต แก่ นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 3 จำนวน 105 คน และครู จำนวน 10 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง