สวพ. ประชุมติดตามการดำเนินงานของ ศวทล. สวพ. ประชุมติดตามการดำเนินงานของ ศวทล.
151 view

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565  นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย)​ และประชุมติดตามการดำเนินงานและให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของหน่วยงานในสังกัด ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่ แผนสำรวจทรัพยากรเกาะโลซิน แผนบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง