ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
170 view

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่ นักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 21 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งนำชมและบรรยายการทำงานบนเรือของเจ้าหน้าที่ประจำเรือสำรวจ เรือจักรทอง ทองใหญ่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง