ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
149 view

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่ นักเรียน และคณะครู โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) จากโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุงจำนวน 98 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง