ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
410 view

วันที่ 26 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่ Dr.Suzanne Williams จาก Natural History Museum ประเทศสหราชอาณาจักร  ในโครงการ "Unravelling the rainbow : determining the molecular basis for colour variation in the tropical seastar Linckia laevigata" ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง