สวพ. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ สวพ. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
170 view

วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะ จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงการกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารดังกล่าว 

อาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

ภายนอกอาคารจัดแสดงมีการจัดแสดงโมเดลจำลองวาฬบรูด้า

  

    

ภายในอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้า และนิทรรศการสัตว์ทะเลหายาก

 

ภายในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยทางทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำในการจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์เรียนรู้ฯ 

  

 

 

นิทรรศการภายในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง