ศวอบ.บริการให้ความรู้ ศวอบ.บริการให้ความรู้
676 view

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) บริการให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะครู จำนวน 159 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอันดามัน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง