การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับความความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเล การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับความความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเล
781 view

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) บริการให้ความรู้เกี่ยวกับความความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะครู จำนวน 144 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอันดามัน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง