การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับความความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเล การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับความความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเล
667 view

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) บริการให้ความรู้เกี่ยวกับความความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะครู จำนวน 162 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอันดามัน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง