การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับความความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเล การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับความความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเล
829 view

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) บริการให้ความรู้เกี่ยวกับความความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกะหลิม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะครู จำนวน 44 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง