ทช. โดย ศวทม. ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทช. โดย ศวทม. ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
638 view

      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งหมด 94 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง