ทช. โดย ศวทม. ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อกู ทช. โดย ศวทม. ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อกู
897 view

                   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อกูด จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งหมด 46 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง