ทช. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศวทม. ได้ให้บริการความรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล แก่คณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ทช. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศวทม. ได้ให้บริการความรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล แก่คณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
218 view

               เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล  ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล นำชมพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล และร่วมหารือเกี่ยวกับกับการขออนุเคราะห์ตัวอย่างสำหรับห้องสมุดวิทยาศาสตร์ทางทะเลสิรินธร แก่คณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 6 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง