ทช. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศวทม. ได้ให้บริการความรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล  แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศรีพนม ทช. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศวทม. ได้ให้บริการความรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศรีพนม
1,001 view

           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ให้บริการความรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล  ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศรีพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 54 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง