ติดต่อเรา ติดต่อเรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB ฝั่งเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

Fax

(+66) 2143 9259