ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ เพื่อการบริการและช่วยเหลือ
ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ เพื่อการบริการและช่วยเหลือ
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมรับนักเที่ยว 'สงกรานต์ 2566' อำนวยความสะดวก-ดูแลความปลอดภัย และจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวน 41 แห่ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง จันทบุรี และตราด)
 • หาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
 • พื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง
 • หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
 • หาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)
 • ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 • ท่าเทียบเรือเกาะลอย ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี และประจวบคืรีขันธ์)
 • ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 • ชายหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 • ชายหาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ท่าเทียบเรือเกาะทะลุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคืรีขันธ์
 • ชายหาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคืรีขันธ์
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)
 • หาดแหลมแท่น ต.ชุมโค อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร
 • หาดทรายรีสวี ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร
 • หาดแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 • ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
 • หาดนางกำ หมู่ 10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
 • ท่าเทียบเรือเกาะเต่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช)
 • หาดชลาทัศน์ - แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา
 • หาดแสนสุขลำปำ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
 • หาดปลายแหลมตะลุมพุก ต.ตะลุมพุก อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา และระนอง)
 • หมู่เกาะไข่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
 • หาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 • ป่าในเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง
 • ท่าเรือเกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง และสตูล)
 • หาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
 • หาดสำราญ อ.สำราญ จ.ตรัง
 • ท่าเทียบเรือปากบารา และพื้นที่ทางทะเลจังหวัดสตูล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
 • ท่าเทียบเรือตำมะลัง ต.มะลัง อ.เมือง จ.สตูล
 • พื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดสตูล หมู่ที่ 3 ต.มะล้ง อ.เมือง จ.สตูล
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกรุงเทพฯ)
 • ท่าเทียบเรือบางขุนเทียน (สะพานรักษ์ทะเล) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 • ท่าเรือข้ามฟากมหาชัย (ท่ารับลม) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • ศาลมัจฉานุ (สะพานแดง) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • ศาลากรมหลวงชุมพร (ดอนหอยหลอด) ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • หาดโคลน ท่าเทียบเรือวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ( ปัตตานี และนราธิวาส)
 • ชายหาดตะโละกาโปร์ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 • ชายหาดปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี
 • ชายหาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
 • ชายหาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่ และภูเก็ต)
 • ท่าเทียบเรือ "มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก"
 • ท่าเทียบเรือ "มหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าเลนแคนยอน" จ.กระบี่
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต