รมว.ทส. มอบเข็ม “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำประโยชน์ รมว.ทส. มอบเข็ม “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำประโยชน์
448 view

 
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกรม ทช. มีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล นำผู้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง รักษ์ทะเลยิ่งชีพ เข้าร่วมพิธี 22 คน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงประเทศชาติโดยรวม ตามระเบียบข้อที่ 5 (6) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ" (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามข้อ 5 (6) ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อประเทศชาติโดยรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง