ทช. มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ แก่ผู้ทำงานวงการอนุรักษ์ ทช. มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ แก่ผู้ทำงานวงการอนุรักษ์
392 view

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำคุณงามความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้ที่เข้ารับเครื่องหมายรักษ์ทะเลยิ่งชีพฯ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 93 คน ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง