กรม ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ รักษ์ทะเลยิ่งชีพ กรม ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ รักษ์ทะเลยิ่งชีพ
461 view

วันที่ 8 มกราคม 2564 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แด่ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาพระโขนง การประปานครหลวง ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง