อธิบดี ทช. มอบเข็ม “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม อธิบดี ทช. มอบเข็ม “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
149 view

วันที่ 9 กันยายน 2563 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากเป็นผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6) ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง