อธิบดี ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ทะเลยิ่งชีพ อธิบดี ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ทะเลยิ่งชีพ
125 view

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ให้กับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานศาลอุทธรณ์ 6 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาคัดเลือกเห็นสมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง