อธิบดี ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง รักษ์ทะเลยิ่งชีพ อธิบดี ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง รักษ์ทะเลยิ่งชีพ
140 view

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กรม ทช. โดยจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธาน มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ให้กับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานศาลอุทธรณ์ 6 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาคัดเลือกเห็นสมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ตามระเบียบกรม ทช. ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 โดยเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง