ประกาศพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนฯ สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนฯ สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2566
789 view*** บุคคลภายนอกแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 35 ราย เนื้อที่ 99,434.57 ไร่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าชายเลนฯ มีมติเห็นชอบการจัดสรรพื้นที่ดำเนินการดังกล่าว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง