ประกาศผลการจัดสรรพื้นที่ดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลน พ.ศ. 2565 ประกาศผลการจัดสรรพื้นที่ดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลน พ.ศ. 2565
3,016 view

 ตำแหน่ง แปลงปลูกป่าชายเลน 2565

ประกาศผลการจัดสรรพื้นที่ดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2565 (แก่บุคคลภายนอก)

ลำดับ ชื่อองค์กร ผลการจัดสรรพื้นที่ (ไร่)
1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 9,144.42
2 บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด 10,209.89
3 บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด 11,448.30
4 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปีโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4,007.15
5 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 1,100.56
6 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 56.22
7 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 293.19
8 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด  96.7
9 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 113.47
10 มูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท 2513.23
11 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 100
12 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 13.38
13 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเตอร์ จำกัด 10
14 International Society for Mangrove Ecosystems (ISME) 1924.53
รวม 41,031.04

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง