พื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 พื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565
1,241 view

ลำดับ จังหวัด ป่าชุมชน (ไร่)
1 ตราด 883.43
2 นครศรีธรรมราช 22.85
3 พังงา 21,923.78
4 ตรัง 2,527.88
5 สตูล 5,016.17
6 ปัตตานี 87.71
7 กระบี่ 13,063.13
8 ภูเก็ต 774.00
เนื้อที่รวม 44,298.95

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง