ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการเพื่อขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชานเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการเพื่อขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชานเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
381 view

ผู้ประกอบการ ลำดับชั้น สิทธิในการรับงานจ้าง
บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด 1 1-1,000 ไร่ ขึ้นไป
บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จํากัด 2 1-999 ไร่
บริษัท ซีแมน จํากัดห้างหุ้นส่วน 2 1-999 ไร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตรา มั่งมี 3 1-499 ไร่

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง