ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกปลูกและบำรุงป่าชายเลน ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกปลูกและบำรุงป่าชายเลน
133 view

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนองค์กรและบุคคลภายนอกร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต โดยมีรายละเอียดของระเบียบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากมีประเด็นสอบถามสามารถติดต่อโดยตรงที่ ส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0 2141 1394

รายละเอียดเพิ่มเติม