ขอแจ้งยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ขอแจ้งยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
105 view

ขอแจ้งยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เนื่องจากมีผู้มายื่นเอกสารขึ้นทะเบียนจำนวนน้อยราย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการในการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมได้มากขึ้น โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะแจ้งประกาศใหม่อีกครั้งในลำดับต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม