หาดคลองดาว หาดคลองดาว
280 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดคลองดาว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี มีความยาวชายหาดประมาณ 2,200 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 6 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 5 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 4,700 ชิ้น