หาดป่าตอง หาดป่าตอง
684 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีความยาวชายหาดประมาณ 2,200 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 19 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 26 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 37,000 ชิ้น