หาดวาสุกรี หาดวาสุกรี
1,044 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีความยาวชายหาดประมาณ 1,400 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 34 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 4 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 120 ชิ้น