หาดสำราญ หาดสำราญ
298 view

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดสำราญ ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง มีความยาวชายหาดประมาณ 4,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง
: ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 37 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 130 ชิ้น