หาดเกาะไข่ใน หาดเกาะไข่ใน
934 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดเกาะไข่ใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา มีความยาวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 20 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 5 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 4,766 ชิ้น