หาดเกาะไข่นอก หาดเกาะไข่นอก
767 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดเกาะไข่นอก ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา มีความยาวชายหาดประมาณ 700 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 20 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 5 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 6,066 ชิ้น