หาดเขาหลัก หาดเขาหลัก
1,030 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดเขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีความยาวชายหาดประมาณ 1,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 27 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 3,683 ชิ้น