หาดชลาทัศน์ หาดชลาทัศน์
1,214 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มีความยาวชายหาดประมาณ 2,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 36 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 30 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 15 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 3,400 ชิ้น