หาดปลายทราย หาดปลายทราย
1,074 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดปลายทราย ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีความยาวชายหาดประมาณ 500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 40 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 35 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 1,800 ชิ้น