หาดอ่าวบ่อผุด หาดอ่าวบ่อผุด
260 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดอ่าวบ่อผุด ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีความยาวชายหาดประมาณ 2,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 20 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 18 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 7 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 4,285 ชิ้น