หาดอ่าวโฉลกบ้านเก่า หาดอ่าวโฉลกบ้านเก่า
276 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดอ่าวโฉลกบ้านเก่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีความยาวชายหาดประมาณ 400 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 16 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 18 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 2,276 ชิ้น