หาดทรายรี หาดทรายรี
552 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดทรายรี ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร มีความยาวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 22 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 18 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 7 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 3,187 ชิ้น