หาดเขาตะเกียบ หาดเขาตะเกียบ
944 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวชายหาดประมาณ 1,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 31 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 1 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 5,087 ชิ้น