หาดหัวหิน หาดหัวหิน
721 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวชายหาดประมาณ 2,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 31 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 72,680 ชิ้น