หาดชะอำ หาดชะอำ
1,277 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีความยาวชายหาดประมาณ 5,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 31 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 28 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 28 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 211,420 ชิ้น