หาดบางแสน หาดบางแสน
334 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
: หาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีความยาวชายหาดประมาณ 2,200 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
: ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 18 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 18 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 65,480 ชิ้น