หาดถ้ำพัง หาดถ้ำพัง
325 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
: หาดถ้ำพัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  มีความยาวชายหาดประมาณ 300 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
: ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 10 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 1 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 2,432 ชิ้น