หาดดงตาล หาดดงตาล
307 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดดงตาล เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีความยาวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 20 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 56 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 51,094 ชิ้น