หาดทรายแก้ว หาดทรายแก้ว
478 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
หาดทรายแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีความยาวชายหาดประมาณ 500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 12 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 18,687 ชิ้น