หาดแสงจันทร์ หาดแสงจันทร์
2,734 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
: หาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง มีความยาวชายหาดประมาณ 2,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
: ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 5 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 8 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 2 จุด รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 3,526 ชิ้น