หาดเจ้าหลาว/แหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว/แหลมเสด็จ
1,236 view


ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี
: หาดเจ้าหลาว/แหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีความยาวชายหาดประมาณ 800 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
: ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 5 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 4 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 2 จุดรวบรวมก้นบุหรี่ได้ 2,097 ชิ้น